Home en nieuws Roemruchte geschiedenis Het gebouw Historische beschrijvingen Virtuele 3D Paleis Literatuur Winkel Links


COLOFON
Deze website en het 3D model van het Paleis voor Volksvlijt worden ontwikkeld door Mainstream Netservice. Voor meer informatie: info@mainstream.nl.

© Copyright 2011.

Toevoegen aan Favorieten

TIJDLIJN

Tekst: Ernst Dommershuijzen

1852 De Vereeniging voor Volksvlijt wordt opgericht door Samuel Sarphati. Spoedig zou hij pleiten voor de stichting van een permanent tentoonstellingsgebouw.
1858 dinsdag 7 september Onder het toeziend oog van de jarige kroonprins Willem gaat de eerste paal voor het Paleis voor Volksvlijt de grond in.
1863 donderdag 3 september Het Victoriabeeld wordt door zes werklieden in vier uur tijd op de koepel geplaatst.
1864 dinsdag 16 augustus om één uur 's middags De feestelijke opening van het Paleis vindt plaats in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders.
1865 vrijdag 7 tot woensdag 12 april De eerste grote expositie, de Tentoonstelling van Tuinbouw, is een feit.
1866 zaterdag 23 juni Samuel Sarphati overlijdt. De initiatiefnemer van het Paleis voor Volksvlijt wordt 53 jaar oud.
1875 vrijdag 23 april Cornelis Outshoorn, architect van het Paleis, overlijdt op 64-jarige leeftijd.
woensdag 25 augustus De klok aan de voorgevel wordt in gebruik genomen.
woensdag 27 oktober Het orgel wordt in gebruik genomen. In 1916 zou het verhuizen naar het concertgebouw van Haarlem.
1883 donderdag 17 mei De nieuwe winkelgalerij rond de tuin van het Paleis wordt geopend. In 1961 zou zij worden gesloopt.
1890 donderdag 2 oktober Na het in tweeën delen van de grote zaal, worden achtereenvolgens de concertzaal...
maandag 13 oktober ...en de toneelzaal ingewijd. Het paleis is zijn functie als tentoonstellingsgebouw definitief kwijt.
1894 Het paleiscafé opent zijn deuren in de noordoostelijke bijzaal.
maandag 2 april In de kelders aan de westzijde van het Paleis wordt onder de naam De Catacomben een bierlokaal geopend.
zaterdag 1 september Na vele verbouwingen wordt een nieuwe toneelzaal in gebruik genomen.
1929 donderdag 18 april rond drie uur 's morgens Het Paleis wordt getroffen door een verwoestende brand.
2002 maandag 17 juni Wim T. Schippers richt een stichting op tot herbouw en exploitatie van het voormalige Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
2028 maandag 15 mei Niet verzilverde Paleisaandelen vervallen aan de staat.