Home en nieuws Roemruchte geschiedenis Het gebouw Historische beschrijvingen Virtuele 3D Paleis Literatuur Winkel Links


COLOFON
Deze website en het 3D model van het Paleis voor Volksvlijt worden ontwikkeld door Mainstream Netservice. Voor meer informatie: info@mainstream.nl.

© Copyright 2011.

Toevoegen aan Favorieten

LITERATUUR

Paleis voor Volksvlijt

Sieraad der Stad
Een essay over de mogelijke herbouw van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam
Joost Knuit
Scriptie Architectuurgeschiedenis
Technische Universiteit Delft - Faculteit Bouwkunde
2008
Download de complete scriptie (PDF 1,05 MB)

Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929)
'Edele uiting eener stoute gedachte'
Emile Wennekes
Sdu uitgevers, Den Haag
1999
ISBN 90 12 08813 5

'Oer-eigen stuk Amsterdam', 'brandpunt van het openbare leven.' Het majestueuze Paleis voor Volksvlijt, dat gedurende 65 jaar het Frederiksplein in Amsterdam domineerde, was in de decennia rond 1900 een geliefde uitgaansgelegenheid totdat het ten prooi viel aan een van de meest spectaculaire branden uit de hoofdstedelijke geschiedenis. Naast tentoonstellingen vonden in het Paleis talloze muziek-, ballet-, theater-, revue-, opera- en operettevoorstellingen plaats, alsmede ballonvaarten, goochelacts en wat dies meer zij. In Het Paleis voor Volksvlijt beschrijft Emile Wennekes de lotgevallen van het Paleis vanuit de bronnen en reconstrueert hij de programmering in een multidisciplinaire dimensie.
Emile Wennekes is musicoloog en muziekjournalist.

Het Paleis voor Volksvlijt
J.C. Polak-van 't Kruys
Stadsuitgeverij Amsterdam
1991
ISBN 90 5366 016 X

Het Paleis in de Verbeelding
Tekst: Rudy Kousbroek
Samenstelling: Hans van der Meer en Fred Schmidt
Boekhandel De Verbeelding
1990
ISBN 90 74159 02 8

Samuel Sarphati

Sarphati - Een biografie
Henne van der Kooy en Justus de Leeuwe
Atlas, Amsterdam
2001
ISBN 90 450 0661 8

Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam
S. Bottenheim
Amsterdam
1945

Fictie

De Achterkant van het Paleis
Paul Plochg
Uitgeverij Van Gruting
2002
ISBN 90 75879 156

Paviljoen van Glas
Een Amsterdamse Cavalcade
M. Revis (pseudoniem voor W. Visser)
Holdert en Co. N.V., Amsterdam
1947

"Paviljoen van Glas" is de geschiedenis van een in Amsterdam eertijds beroemd, doch thans verdwenen gebouw. Zij, die Amsterdam kennen, zullen weinig moeite hebben te ontdekken welk gebouw hier is bedoeld en ook de hoofdpersoon, wiens leven en werken zo nauw bij de historie van het "Paviljoen van Glas" was betrokken, zullen zij gemakkelijk herkennen.
Om technische redenen heeft de auteur ervan afgezien een historische biografie te schrijven. In plaats daarvan heeft hij deze sleutelroman gesteld, die in zijn beknoptheid en zakelijkheid een geheel tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam beslaat - als 't ware een cavalcade is - en niet alleen historisch, maar vooral ook literair belangrijk is.
In "Paviljoen van Glas" treft men dezelfde elementen aan, die zijn andere boeken kenmerken en die Revis een geheel eigen en bizondere plaats in de Nederlandse literatuur doen innemen: een documentatie, die op een bepaalde creatieve wijze wordt geinterpreteerd en die dit werk een meer dan uitsluitend literaire waarde verleent.